Kontaktní formulář

Fax :+420 266 084 217

Ostraha

 

Kontakty

Rámcové řešení

 „Nechte starosti profesionálům a věnujte se tomu, co Vás živí“

- přesun starostí a nákladů s personalistikou a školením vlastních, s hlavní činností
nesouvisejících pracovníků na profesionálního obchodního partnera - z koordinace velkého počtu
vlastních zaměstnanců kontrola odvedené služby přesně podle smluvně podložených činností, navíc
z okamžitých nákladů na pracovníky (a ty se skutečně odložit nedají) se stává skutečná „nákladová
položka“ v účetnictví firmy - vliv na cash flow
- jistota kvalitní služby  a tím možnost věnovat se pouze vlastnímu přemětu podnikání, uvolnění
kapacit vlastních zaměstnanců a lepší koncentrace na to, co přináší největší profit
- firma, která je profesionální v oblasti správy nemovitosti, umí lépe připravit plán prací, spojených s
úklidem, ostrahou, praním prádla a další technickou správou nemovitosti, umí lépe nakoupit  a
používat specializovanou techniku a prostředky
- uplatněním efektu společného působení, součinnosti (synergie) dochází k dlašímu snížení nákladů -
jedno vedení koordinuje více činností spojených se správou, tím dochází jednak k lepší komunikaci s
klientem a opět ke snížení nákladů spojených s těmito činnostmi

RÁMCOVÉ ŘEŠENÍ

Služby budou v případě podpisu smlouvy / přijetí objednávky zajištěny pracovníky společnosti Alfedus servis s.r.o., kteří budou před začátkem poskytování služeb řádně proškoleni odborníky firmy, kteří budou kontrolovat v souladu s kontrolním řádem společnosti kvalitu poskytovaných služeb.

Pracovníci budou vybaveni jednotným firemním oděvem firmy a popřípadě jmenovkami. Pro výkon úklidových prací budou vybaveni vhodnými pomůckami a čistící chemií. V případě zájmu jsme připraveni převzít stávající pracovníky klienta, v případě jejich nezájmu zajistíme a zaškolíme pracovníky nové.

Jeden z  pracovníků bude určen jako centrální styčný pracovník pro kontakt s určeným pracovníkem objednatele a bude kompetentní pro řešení provozních záležitostí. Zároveň bude odpovědný za přenos informací k vedení společnosti Alfedus servis s.r.o.

Bude vybaven výpočetní technikou, mobilním telefonem.
   
VÝHODY SPOLUPRÁCE


Další informace / výhody spolupráce :

- jsme schopni převzít stávající zaměstnance (úspory při řešení personálních nákladů odstupné ap.)

- úspory v oblasti mzdových prostředků na straně klienta - ad správní náklady spojené s řízením Vašich vlastních zaměstnanců - postačí na Vaší straně jeden kontrolní pracovník pro celou oblast

- z problematiky v oblasti lidských zdrojů se pro Vás stává snadno zkontrolovatelná "nákladová" položka a tím možnost soustředit se na hlavní činnost
       
POJIŠTĚNÍ

Jsme pojištěni u pojišťovny Kooperativa a.s. na částku 20 000 000,-- Kč. Jedná se o pojištění „Trend“ - tedy pojištění odpovědnosti vůči zákazníkovi za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze č. 512 ze dne 13. 1. 2000 a dále za škodu způsobenou vadným výrobkem jinému opět v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze č. 512 ze dne 13. 1. 2000. Pojistná částka ve výše uvedených případech činí  20 000 000,-- Kč se sjednanou spoluúčastí 5 000,- Kč.

Pojistné je Alfedus servis s.r.o. schopen rozšířit dle přání zákazníka.

„SLUŽBY Z JEDNÉ RUKY“


Výhody outsourcingu služeb spojených se správou ubytovacího zařízení

„Nechte starosti profesionálům a věnujte se tomu, co Vás živí“


-    přesun starostí a nákladů s personalistikou a školením vlastních. s hlavní činností nesouvisejících pracovníků na profesionálního obchodního partnera - z koordinace velkého počtu vlastních zaměstnanců kontrola odvedené služby přesně podle smluvně podložených činností

-    jistota kvalitní služby - aneb „slovy klasika“ Ten umí to a ten zas tohle....

-    možnost věnovat se pouze vlastnímu přemětu podnikání, uvolnění kapacit vlastních zaměstnanců a lepší koncentrace na to, co přináší největší profit

Úspory nákladů spojených s outsourcingem služeb, synergický efekt


-    z okamžitých nákladů na pracovníky (a ty se skutečně odložit nedají) se stává skutečná „nákladová položka“ v účetnictví firmy - vliv na cash flow

-    firma, která je profesionální v oblasti správy nemovitosti, umí lépe připravit plán prací, spojených s úklidem, ostrahou, praním prádla a další technickou správou nemovitosti, umí lépe nakoupit  a používat specializovanou techniku a prostředky

-    uplatněním efektu společného působení, součinnosti (synergie) dochází k dlašímu snížení nákladů - jedno vedení koordinuje více činností spojených se správou ve stylu  „jeden vedoucí objektu pro úklid, ostrahu, praní, housekeeping“ - tím dochází jednak k lepší komunikaci s klientem a opět ke snížení nákladů spojených s těmito činnostmi


Služby budou v případě podpisu smlouvy / přijetí objednávky zajištěny pracovníky společnosti
Alfedus servis s.r.o., kteří budou před začátkem poskytování služeb řádně proškoleni
odborníky firmy, kteří budou kontrolovat v souladu s kontrolním řádem společnosti kvalitu
poskytovaných služeb.
Pracovníci budou vybaveni jednotným firemním oděvem firmy a popřípadě jmenovkami. Pro
výkon úklidových prací budou vybaveni vhodnými pomůckami a čistící chemií. V případě
zájmu jsme připraveni převzít stávající pracovníky klienta, v případě jejich nezájmu zajistíme a
zaškolíme pracovníky nové.
Jeden z  pracovníků bude určen jako centrální styčný pracovník pro kontakt s určeným
pracovníkem objednatele a bude kompetentní pro řešení provozních záležitostí. Zároveň bude
odpovědný za přenos informací k vedení společnosti Alfedus servis s.r.o.
Bude vybaven výpočetní technikou, mobilním telefonem.

Uvedený rozsah služeb není konečný. Naší snahou je maximálně vyjít vstříc našim zákazníkům v jejich přáních a požadavcích.
Velice rádi Vám vždy připravíme cenovou nabídku, která bude s Vámi konzultována a Vámi odsouhlasena.

Děkujeme Vám za Váš čas, který jste věnovali naší nabídce.
Těšíme se na naše budoucí jednání.
       
Se srdečným  pozdravem

Alexandr Rusevský
jednatel společnosti
Alfedus servis s.r.o
.

 
Copyright Alfedus servis s.r.o. 2012. Všechna práva vyhrazena. Produkt of DESIGN-PR 2012